ctpec sosyal sorumlukuk

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİMİ

CTPEC Başkanı’nın direktörü ve Şirketin diğer liderleri komite üyeleri olarak, karar verme ve sosyal sorumluluk çalışmalarının yerleştirilmesinden sorumlu Sosyal Sorumluluk Çalışma Komitesi kurmuştur. CTPEC ‘in işlevsel departmanları, kendi görevlerine uygun olarak ilgili sosyal sorumluluğun geliştirilmesinden sorumludur. İştirakler ve yatırım yapılan işletmeler, genel merkezin birleşik konuşlandırması altında, sosyal sorumluluk uygulamalarını aktif olarak teşvik ederek ilgili çabaların uygulanmasını sağlar.